Våra tjänster
- Städning -  på grund av brist på medarbetare som kan ta nya återkommande städuppdragså kan vi för tillfället inte erbjuda dessa tjänster. 
- Fönsterputsning
- Trädbeskärning
- Trädgårdsarbete – ogräsrensning, häckklippning, buskröjning
- Några extra armar när du ska röja på vinden
- Snöskottning
… detta var några exempel på vad vi kan erbjuda. Vill du veta mer om RUT- och ROT-avdrag, så finns information på Skatteverkets hemsida.

Tolg Rut & Knut har varit igång sedan september 2017. .

Tolg Rut & Knut har haft ett stort uppdrag från kommunen. Det gällde fönsterputs åt ett 30-tal kunder kopplade till hemtjänsten. Vi i Tolg Rut & Knut blev i och med detta delaktiga i arbetet med att förebygga fallolyckor i hemmet samt bidrog till hemtrevnad för de boende. Uppdraget utfördes under fem dagar och kändes givande för oss. Efter samtal med vårdpersonal och de vars fönster blev putsade fick vi positiv respons.