Vi är ett lokalt, socialt och miljömedvetet företag och vill gärna hjälpa dig att underlätta din vardag. Som privatperson har du i många fall möjlighet till skattereduktion, s.k. RUT- eller ROT-avdrag, när du köper våra tjänster.  

Och vi trivs tillsammans!

Inte riktigt aktuell bild, någon har slutat och några nya medarbetare har tillkommit.