Vi är ett lokalt, socialt och miljömedvetet företag och vill gärna hjälpa dig att underlätta din vardag. Som privatperson har du i många fall möjlighet till skattereduktion, s.k. RUT- eller ROT-avdrag, när du köper våra tjänster.  

Och vi trivs tillsammans!

På bilden överst är det vi som var med från start, nedanför ses våra senaste medarbetare.