Visste du att ...

  • alla inom vårt företag har tecknat sekretessavtal
  • vi som medarbetare ständigt jobbar med vår utveckling
  • vi har utbildat oss inom hjärt-lungräddning
  • vi gärna ser att fler vill vara med i vårt kooperativ
  • vi alla bor i Tolg och grannbyn
  • vi är ett personalkooperativ, så vi äger företaget tillsammans
  • vi är försäkrade, i fall någonting händer ;-(
  • vi är trevliga ;)
Röst från en kund; ”Det är så härligt när hon från Tolg Rut & Knut kommer, dels är hon trevlig och dels blir det så rent och fint. Dessutom blir det rent på ställen där jag själv inte kommer åt.”